Despre noi

Echipa Cons-Construct este formată din profesionişti şi experţi, care deţin experienţa necesară derulării unor contracte complexe în domeniul consultanţei în construcţii, privind sănătatea şi securitatea muncii sau al expertizelor tehnico-financiare.

Având un management modern, cu o echipă tehnică dinamică şi înalt calificată, utilizând tehnologiile cele mai avansate şi inovatoare, Cons-Construct propune soluţiile ideale în funcţie de profilul şi aşteptările clienţilor. În acelaşi timp, personalul nostru este mereu la curent cu modificările din peisajul construcţiilor, sănătăţii şi securităţii în muncă sau al expertizelor tehnico-financiare, adaptându-se noilor cerinţe ale pieţei şi elaborând noi standarde de calitate şi eficienţă a muncii, astfel încât consultanţa oferită să fie ancorată în realităţile pieţei.

Viziunea noastră este definită de valorile care exprimă cel mai bine modul în care Cons-Construct priveşte misiunea sa: profesionalism, eficienţă, excelenţă.

Sus ↑

Servicii

Cons-Construct oferă servicii de cea mai înaltă calitate în următoarele domenii de expertiză: construcţii, dezvoltarea afacerilor, facility management, turism, dezvoltare rurală.

Activităţile prestate de către Cons-Construct cuprind: management de proiect, dirigenţie şantier, ofertare tehnico-economică, suport tehnic şi evaluare clădiri în vederea preluării administrării, dezvoltare proiecte, obţinere fonduri pentru investiţii, evaluare şi valorificare clădiri, instituţii bancare, suport obţinere certificate LEED, BREEAM clădiri.

Management de proiect

 • Elaborarea Programului privind termenul de execuție, cerințele de calitate și stabilirea bugetelor de finanțare pentru toate tipurile de construcții
 • Urmărirea în permanență a realizării din punct de vedere cantitativ și calitativ a Investiției
 • Urmărirea respectării termenelor de execuție înscrise în Graficul de Execuție prezentat de Constructor
 • Urmărirea derulării financiare a proiectului în vederea încadrării în bugetul aprobat
 • Coordonarea activităților Constructorului cu activitățile celorlalți contractori de specialitate sau furnizori de servicii, în șantier asigurarea fronturilor de lucru, asigurarea ordinei, pazei, și măsurilor P.S.I.

Evaluare și valorificare clădiri

 • Evaluare clădirilor și a echipamentelor din perspectiva stării tehnice a acestora și a gradului de uzură
 • Verificarea documentației tehnice (carte tehnică) și a corespondenței acesteia cu proiectul executat
 • Întocmire documentații de preluare și urmărire a stării clădirilor în perioada de administrare
 • Ofertare lucrări de mentenanță pe diverse specialități
 • Elaborare soluții tehnice pentru intervenții de mentenanță
 • Consultanță pentru identificare și contractare furnizori diverse servicii tehnice
 • Evaluare clădiri și terenuri inclusiv întocmirea rapoartelor de audit energetic
 • Propuneri de valorificare a acestora prin reconfigurare,schimbare destinație clădiri , etc. în vederea închirierii sau vânzării în condiții mai avantajoase
 • Evaluarea terenurilor prin metoda celei mai bune utilizări
 • Propuneri de preluare în administrare și întreținere a acestora

Dezvoltare proiecte
Obținere fonduri/ Finanțare investiții

 • Evaluare proiecte în fază de concept;
 • Întocmire plan afaceri dezvoltare proiect;
 • Propunere modalități de obținere fonduri funcție de tipul și destinația proiectului;
 • Întocmire documentație obținere fonduri;
 • Pregătirea proiectului;
 • Urmărirea derulării proiectului.

Suport obținere certificate
clădiri Leed / Breeam

 • Întocmire studii fezabilitate proiecte (în faze de concept ) în vederea stabilirii nivelului de certificare
 • Pregătire documentație tehnică necesară
 • Propuneri de îmbunătățire a calității construcției în vederea obținerii certificării
 • Obținerea certificării prin parteneriate cu companiile de audit acreditate

Sus ↑

Portofoliu

Performanţa serviciilor oferite de către Cons-Construct este dată în primul rând de clienţii cu standarde înalte de calitate, a căror ţeluri sunt constant şi pe deplin îndeplinite de profesioniştii noştri.

Sediu Unicredit

Imobil birouri 2S+P+15E B-dul Expozitiei

Consultanță tehnico-financiară Obținere fonduri Management de Proiect
 • Sediu Unicredit 1
 • Sediu Unicredit 2
 • Sediu Unicredit 3
Sus ↑

Rompetrol

clădire CITY GATE – Amenajare spații birouri B-dul Expoziției

Management de Proiect

 • Rompetrol 1
 • Rompetrol 2
 • Rompetrol 3
Sus ↑

Romtelecom

clădire CITY GATE - Amenajare spații birouri B-dul Expoziției

Management de Proiect
 • Romtelecom 1
 • Romtelecom 2
 • Romtelecom 3
Sus ↑

Bog'Art Steel

incinta Pentaco - Hală Producție

Consultanță tehnico-financiară

Obținere fonduri

Management de Proiect

 • Bog'Art Steel 1
 • Bog'Art Steel 2
 • Bog'Art Steel 3
Sus ↑

Clădiri rezidențiale 1

S+P+8E - Str. Mihai Eminescu nr.79 sector 1, București

Management de Proiect
 • Cladiri rezidentiale Str. Eminescu - 1
 • Cladiri rezidentiale Str. Eminescu - 2
 • Cladiri rezidentiale Str. Eminescu - 3
Sus ↑

Clădiri rezidențiale 2

S+P+5E - Apartamente de lux, Str. Dante Alighier, București

Management de Proiect
 • Cladiri rezidentiale Str. Dante - 1
 • Cladiri rezidentiale Str. Dante - 2
 • Cladiri rezidentiale Str. Dante - 3
Sus ↑

Imobil Birouri

str.Clucerului nr.78-80

Management de Proiect
 • Imobil birouri 1
 • Imobil birouri 2
 • Imobil birouri 3

Sus ↑

Contact

Contact Form Ro

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sus ↑